Template landing page

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN IN LOGO STICKER CAO CẤP THEO YÊU CẦU

  1. Đăng ký thông tin số điện thoại và email ( tối thiểu bắt buộc phải có email) . 
  2. CSKH Lưu ý gửi link trao đổi Fanpage trong phần GHI CHÚ. 
  3. Brief lưu ý cần chăm sóc để Sale B2B  tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn